O projekcie - Centrum Inicjatyw Edukacyjno Społecznych

Idź do spisu treści

Menu główne:

O projekcie

Projekty > FIO 2015 Seniorzy

 
 
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w okresie od 1.05.2015 r. do  31.12.2015 r. realizowała projekt „Seniorzy - Aktywni Obywatele w województwie zachodniopomorskim” skierowany do  mieszkańców gminy  BOBOLICE, DRAWNO, ŚWIDWIN którzy mają ukończony 55 rok życia. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Kwota dofinansowania: 37 463,00 zł. UMOWA NR 299_I/2015 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu było wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie e-wykluczeniu osób starszych. Działania podejmowane w projekcie były nakierowane m.in. na: podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji medialnej; rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, inwencji i kreatywności osób starszych oraz wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku) oraz w działalności społecznej (np. w radach ds. seniorów, organizacjach działających na rzecz seniorów).
 
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
 
1. Warsztaty "Edukacja medialna Seniorów" (w Bobolicach, Drawnie oraz Świdwinie, bezpłatnie dla uczestników projektu, realizowane w okresie 
czerwiec – wrzesień 2015 r.). 

W każdej miejscowości warsztat trwał 8 godz. dydaktycznych (2 dni po 4 godziny), ponadto umożliwiono konsultacje z trenerem on-line po zakończeniu warsztatów. Warsztaty kształtowały umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów i środowiska medialnego, w tym z mediów społecznych. W sumie we wszystkich miejscowościach uczestniczyło w warsztatach 35 osób (minimum 10 osób w każdej miejscowości), przewidziana była przerwa kawowa i poczęstunek, materiały dla uczestników oraz certyfikaty ukończenia warsztatów. Edukację medialną rozpoczęto od tematyki związanej z kształceniem podstawowych umiejętności komunikacyjnych i informacyjnych. Celem tej części warsztatów było m.in. doskonalenie umiejętności słuchania, przemawiania, dyskutowania, notowania i uczenia się. Część dotycząca multimediów i Internetu była praktycznym działaniem skupiającym się na poznaniu multimediów i ich możliwości jako środków uczenia się i przekazywania wiedzy. Także jako narzędzi autoprezentacji i własnej twórczości (takich jak newsletter, blogi, media społecznościowe). To zdecydowanie bardziej praktyczny przekaz niż w przypadku samej edukacji informacyjnej. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników przygotował informację o aktywności lokalnej seniorów, która we współpracy z trenerem będzie została zamieszczona w jednym z 15 newsletterów, które powstały w trakcie projektu i zostały umieszczone na platformie internetowej http://cies.moodle.org.pl .

2. Warsztaty "Budowanie efektywnego zespołu" (w Bobolicach, Drawnie oraz Świdwinie, bezpłatnie dla uczestników projektu, realizowane w okresie czerwiec – wrzesień 2015 r.)

W każdej miejscowości warsztat trwał 8 godz. dydaktycznych (2 dni po 4 godziny), ponadto umożliwiono konsultacje z trenerem on-line po zakończeniu warsztatów. W sumie we wszystkich miejscowościach uczestniczyło w warsztatach 45 osób (15 osób w każdej miejscowości), przewidziana była przerwa kawowa i poczęstunek, materiały dla uczestników oraz certyfikaty ukończenia warsztatów. Tematyka warsztatów obejmowała m. in.: wprowadzenie do pracy zespole; przemianę grupy w zespół; porozumiewanie się w zespole; procesy zachodzące w zespole; wybrane zagadnienia aktywności zespołu. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy potrafią zdefiniować istotę pracy zespołowej wraz z kluczowymi cechami zespołu, znają podstawowe procesy zachodzące w zespole. Beneficjenci na zakończenie projektu potrafili zastosować konstruktywne instrumenty komunikacyjne w pracy zespołowej oraz zastosować niezbędne procedury do budowania zespołu, podejmowali konieczne działania naprawcze w sytuacji zakłóceń funkcjonowania zespołu. Warsztaty wykształciły u adresatów zadania publicznego kompetencje pracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny współpracy i różnorodności ról.
 
3. Konferencje „Dzień Seniora” – promujące ideę Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora, rad ds. seniorów w gminach, aktywność osób starszych, realizowane  w Świdwinie, Bobolicach i Drawnie w okresie październik – listopad 2015 r.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 
01 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.
W sumie w trzech konferencjach „Dzień Seniora” (w Świdwinie, Bobolicach oraz Drawnie) wzięło udział 134 uczestników (w tym 125 osób w wieku powyżej 55 r. ż.), poza beneficjentami projektu w konferencjach uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, mieszkańcy gmin, przedstawiciele ośrodków kultury, lokalnych organizacji pozarządowych. W dwóch miejscowościach – Świdwinie oraz Bobolicach – konferencje były połączone z Inauguracją Roku Akademickiego 2015/2016 lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w celu wzmocnienia społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się przez całe życie). Ponadto program każdej konferencji obejmował:
 - prezentację projektu  połączoną z wręczeniem certyfikatów uczestnikom warsztatów;
 - prezentację lokalnych organizacji oraz inicjatyw zrzeszających osoby starsze, bądź działających na rzecz osób starszych (wystawy,       występy artystyczne); 
 - prezentację połączoną z dyskusją na temat Rad Seniorów w gminach;
 - wykład specjalisty dotyczący różnych form aktywności osób starszych:
 
4. Stworzenie ogólnodostępnej interaktywnej platformy internetowej http://cies.moodle.org.pl
Platforma jest interaktywną bazą wiedzy, na której Seniorzy mają również możliwość publikowania przygotowanych  przez nich materiałów (newsletterów). 
W trakcie realizacji projektu na platformie internetowej zamieszczono materiały szkoleniowe z warsztatów, newslettery oraz bieżące materiały. Zamieszczono również 5 materiałów edukacyjnych dostosowanych do specyfiki uczenia się osób dorosłych (powyżej 55 r. ż.). Materiały są ogólnodostępne, można zapoznać się z nimi oraz pobrać je bez konieczności dodatkowego logowania.
Podczas realizacji projektu Stowarzyszenie CIES współpracowało z lokalnymi organizacjami oraz instytucjami: Uniwersytet Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie, Świdwiński Ośrodek Kultury „Zamek”, Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Drawieński Ośrodek Kultury. Przedstawiciele UTW w Drawnie, Bobolicach oraz Świdwinie wspierali nas przy rekrutacji uczestników projektu oraz promocji projektu Adresaci zadania publicznego zaangażowali się w przygotowanie wystaw, występów oraz prezentacji prezentowanych podczas konferencji „Dzień Seniora”.
Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, iż:
- projekt przyczynił się do wzrostu o 42% liczby osób starszych (55+) w trzech gminach woj. zachodniopomorskiego – Drawno, Świdwin, Bobolice, angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne,
- średnio 25% wszystkich uczestników projektu zdeklarowało się, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy zostanie członkiem organizacji pozarządowej,
- 70% osób, które w momencie przystąpienia do projektu deklarowało brak zaangażowania w działalność jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, w ankiecie końcowej zdeklarowało, iż w ciągu najbliższych miesięcy zostaną członkiem organizacji pozarządowej,
- średnio 43% uczestników projektu zdeklarowało, że zamierza podjąć działania/inicjatywy o charakterze społecznym,
- średnio 57% uczestników projektu zdeklarowało wzrost motywacji do podejmowania działań/inicjatyw społecznych po zakończeniu udziału w projekcie,
- projekt przyczynił się do zwiększenia poziomu kompetencji społecznych oraz medialnych u beneficjentów projektu, co z pewnością przełoży się na zwiększenie ich aktywności społecznej oraz obywatelskiej na poziomie lokalnym.

KONTAKT:
Tel. Kom. 785 96 26 31; e-mail: biuro@cies.org.pl
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

PROJEKT!
 
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w okresie od 1.05.2015 r. do  31.12.2015 r. realizuje projekt „Seniorzy - Aktywni Obywatele w województwie zachodniopomorskim” skierowany do  mieszkańców gminy  BOBOLICE, DRAWNO, ŚWIDWIN którzy mają ukończony 55 rok życia. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Celem projektu jest wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. Działania podejmowane w projekcie będą nakierowane m.in.: na podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji medialnej; rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności osób starszych oraz wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne (np. Uniwersytety Trzeciego Wieku) oraz w działalności społecznej (np. w radach ds. seniorów, organizacjach działających na rzecz seniorów).
 
W ramach projektu w okresie od maja do grudnia 2015 r. zostaną zrealizowane następujące działania (na miejscu w BOBOLICACH, DRAWNIE ORAZ ŚWIDWINIE, bezpłatnie dla uczestników projektu):
1. Warsztaty "Edukacja medialna Seniorów"
2. Warsztaty "Budowanie efektywnego zespołu"
3. Stworzenie ogólnodostępnej interaktywnej platformy internetowej http://cies.moodle.org.pl , Platforma będzie interaktywną bazą wiedzy, na której
    Seniorzy będą mieli również możliwość publikowania przygotowanych
  przez nich materiałów (newsletterów).
4. Konferencje „Dzień Seniora” – promujące ideę Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora, rad ds. seniorów w gminach, aktywność osób starszych – 
    w okresie październik-listopad 2015 r.
 
 KONTAKT:
Tel. Kom. 785 96 26 31; e-mail: biuro@cies.org.pl


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego