Misja, wizja i cele - Centrum Inicjatyw Edukacyjno Społecznych

Idź do spisu treści

Menu główne:

Misja, wizja i cele

O nas

Misja Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia jest modelowanie postaw:
 • osób starszych poprzez pokazywanie, że bez względu na wiek możliwa jest realizacja marzeń 
  i aktywne życie,
 • społeczeństwa poprzez edukowanie i uwrażliwianie na potrzeby osób starszych.
 
Wizja Stowarzyszenia

Dążymy do tego, aby:
 • własną postawą i działaniami pokazywać osobom starszym, że marzenia są w głowie, a nie w rękach czy nogach 
  – a więc możliwa jest ich realizacja,
 • każda osoba starsza, która czuje się samotna, aby mogła wyjść z domu – zrobiła to,
 • być częścią wyedukowanego społeczeństwa, które postrzega osoby starsze jak równorzędnych partnerów.
 
Cele strategiczne:

 • Rozbudzanie wiary u osób starszych w możliwości pokonywania przez nie barier fizycznych i mentalnych.
 • Poprawa jakości życia osób starszych.
 • Popularyzacja sportu wśrd osób starszych i zdrowego stylu życia.
 • Upowszechnianie idei równych szans i akceptacji społecznej osób starszych.
 • Propagowanie idei wolontariatu wśród osób starszych.
 • Zwiększanie efektywności i skuteczności realizowanych projektów pozyskiwanych funduszy na działalność.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego