Aktualności - Centrum Inicjatyw Edukacyjno Społecznych

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

Projekty > FIO 2015 Seniorzy
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE ZOSTAŁO ZAAKCEPTOWANE!

Z przyjemnością informujemy, że Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował nas, że sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015 (Seniorzy – Aktywni Obywatele w województwie zachodniopomorskim) zostało ZAAKCEPTOWANE ;)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Szanowni Państwo,
z dniem 31.12.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Seniorzy – Aktywni Obywatele
w województwie zachodniopomorskim” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Szczególnie chcielibyśmy PODZIĘKOWAĆ organizacjom oraz instytucjom, które wspierały nas w trakcie realizacji projektu:
ü Uniwersytet Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie,
ü Świdwiński Ośrodek Kultury „Zamek”,
ü Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
ü Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach,
ü Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
ü Drawieński Ośrodek Kultury.

Przedstawiciele UTW w Drawnie, Bobolicach oraz Świdwinie wspierali nas przy rekrutacji uczestników projektu oraz promocji projektu Adresaci zadania publicznego zaangażowali się w przygotowanie wystaw, występów oraz prezentacji prezentowanych podczas konferencji „Dzień Seniora”.

Z satysfakcją informujemy, że
zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte:
1. Wzrost kompetencji społecznych w zakresie budowania zespołu u 40 osób z Drawna, Bobolic i Świdwina w wieku 55+. 40 uczestników warsztatów „Budowanie efektywnego zespołu” na zakończenie warsztatów w ankietach końcowych zdeklarowało wzrost kompetencji społecznych w zakresie budowania zespołu.
2. Zakładano zwiększenie poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu korzystania z nowych mediów u minimum 25 osób z Drawna, Bobolic i Świdwina w wieku 55+. Na zakończenie warsztatów „Edukacja medialna seniorów” 35 uczestników warsztatów zadeklarowało zwiększenie poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu korzystania z nowych mediów.
3. Wzrost poziomu samooceny i motywacji do podejmowania działań/inicjatyw społecznych u 50 adresatów zadania publicznego. (86% uczestników warsztatów).
4. Odsetek osób, które po zakończeniu udziału w projekcie angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej – 42%.
5. Stworzono 15 newsletterów dot. aktywności społecznej osób starszych w lokalnych środowiskach (5 Bobolice + 5 Drawno + 5 Świdwin). Newslettery zostały umieszczone na platformie internetowej cies.moodle.org.pl
6. Stworzono ogólnodostępną platformę internetową cies.moodle.org.pl na której zamieszczono materiały warsztatowe, 5 materiałów edukacyjnych (artykułów) dotyczących aktywności osób starszych przygotowanych przez specjalistów oraz 15 newsletterów.
7. Zachęcamy do zapoznania się z częścią merytoryczną sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MATERIAŁY EDUKACYJNE

Szanowni Państwo,
w trakcie realizacji projektu na Platformie e-learningowej cies.moodle.org.pl (zakładka -> „e-learning”) zamieszczono 5 materiałów edukacyjnych dostosowanych do specyfiki uczenia się osób dorosłych (powyżej 55 r. ż.). Materiały są ogólnodostępne, można zapoznać się z nimi oraz pobrać je z folderu „Materiały edukacyjne” bez konieczności dodatkowego logowania:
   1.  Seniorzy – Aktywni Obywatele w społeczeństwie XXI wieku. (dr Barbara Polak);
  1. Seniora jako użytkownik nowych mediów – wstęp do przewodnika po obsługach bankowości elektronicznej dla seniorów. (dr Anna Kaczmarek);
  2. Budowanie postaw patriotycznych współczesnego społeczeństwa – rola seniorów
    i kombatantów walk o niepodległość. (prof. zw. dr hab. Czesław Partacz);
  3. Bycie sieciowcem dla pokolenia wyżowców. Codzienność a uzależnienie
    od cyfrowych technologii. (dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US);
  4. Wolontariat osób w wieku 60 +. (dr Beata Bugajska).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NEWSLETTERY

Szanowni Państwo,
Po zakończeniu warsztatów w ramach projektu każdy z uczestników przygotował informację o aktywności lokalnej seniorów, która we współpracy z trenerem została zamieszczona w jednym z 15 newsletterów na Platformie e-learningowej http://cies.moodle.org.pl  (zakładka -> e-learning). Zapraszamy do zapoznania się
z newsletterami znajdującymi się na Platformie.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych
Serdecznie zaprasza na Konferencję „Dzień Seniora” w Świdwinie

8 października 2015 r. (czwartek) od godz. 15:00
w Świdwińskim Ośrodku Kultury - Zamek (Sala Rycerska), ul. Niedziałkowskiego 17, 78-300 Świdwin

Program konferencji:
- Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie
- Prezentacja projektu „Seniorzy – Aktywni Obywatele w województwie zachodniopomorskim” - wręczenie certyfikatów uczestnikom warsztatów
- Wykład dr Barbary Polak pt. „Potrzeba aktywnego Seniora w społeczeństwie obywatelskim XXI wieku”
- Prezentacja lokalnych organizacji oraz inicjatyw zrzeszających osoby starsze, bądź działających na rzecz osób starszych (wystawa)
- Poczęstunek
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
HARMONOGRAM KONSULTACJI

Szanowni Państwo,
dla uczestników warsztatów „Edukacja medialna Seniorów” oraz „Budowanie efektywnego zespołu” z Drawna, Świdwina oraz Bobolic
zamieszczamy poniżej oraz na Platformie cies.org.pl HARMONOGRAM KONSULTACJI ON-LINE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego